กระบอกสูบใช้ความดันเพื่อทำให้อากาศเข้า

กระบอกสูบไฮดรอลิก ซึ่งเรียกอีกอย่างว่ากระบอกสูบนิวเมติกเป็นอุปกรณ์ที่ทำงานโดยกลไกเพื่อสร้างแรงร่วมกับการเคลื่อนไหวที่ขับเคลื่อนโดยอากาศอัดแรงดันสูง ฟังก์ชันทางวิทยาศาสตร์ในการทำงานภายในกระบอกสูบเหล่านี้สามารถอธิบายได้ว่าเป็นแรงที่ได้รับจากการแปลงพลังงานศักย์ของอากาศอัดเป็นพลังงานจลน์หรือพลังงานของการเคลื่อนที่

MCCG

พลังงานเชิงกลที่ผลิตโดยกระบอกสูบนิวเมติกนั้น

เกิดขึ้นได้เนื่องจากก๊าซที่ถูกบีบอัดสามารถขยายตัวได้โดยไม่ต้องป้อนพลังงานจากภายนอก การขยายตัวซึ่งเป็นปัจจัยช่วยหลักในการสร้างพลังงานจลน์เกิดขึ้นเนื่องจากการไล่ระดับความดันที่กำหนดโดยก๊าซบีบอัดซึ่งมีความดันมากกว่าความดันบรรยากาศ การขยายตัวของอากาศยังเป็นสิ่งที่บังคับให้ลูกสูบของกระบอกสูบเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่แน่นอน กระบอกสูบเหล่านี้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ความดันอากาศเพื่อทำให้อากาศเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงเช่นในเครื่องอัดอากาศ ถังอากาศทั่วไปมีแกนและลูกสูบที่ทำงาน ประเภทของกระบอกสูบ

ประเภทอื่น ๆ รวมถึงกระบอกสูบอากาศเชิงเส้นแบบไม่มีก้าน ตัวกระตุ้นที่ใช้ข้อต่อทางกลหรือแม่เหล็กเพื่อให้เกิดแรง กระบอกสูบแบบไม่มีก้านไม่มีแกนด้านนอก แต่เป็นลูกสูบที่เชื่อมต่อกับแคร่ภายในกระบอกสูบ กระบอกสูบสุญญากาศประเภทต่างๆ ได้แก่ กระบอกสูบสายเคเบิลกระบอกสูบอากาศคู่แม่เหล็กกระบอกสูบนิวเมติกและกระบอกสูบแบบแบนด์ ขึ้นอยู่กับการออกแบบของระบบกระบอกสูบกระบอกสูบนิวเมติกสามารถใช้งานได้หลากหลาย ตัวอย่างเช่นมี

ความสามารถในการดำเนินการหลายจังหวะ

  • โดยไม่จำเป็นต้องมีการแทรกแซงระดับกลางเพื่อดำเนินการจังหวะเต็มโดยมีจุดหยุดตรงกลางที่จะปรับเพื่อควบคุมปริมาณการขยายหรือการหดกลับของแกนลูกสูบเมื่อเริ่มทำงาน
  • ก๊าซอุตสาหกรรมรวมถึงผลิตภัณฑ์จำนวนมากที่ประกอบด้วยองค์ประกอบสารประกอบของผสมที่อยู่ในรูปของก๊าซที่อุณหภูมิและความดันที่กำหนดแม้ว่าจะเก็บไว้ในรูปของเหลวหรือของแข็งก็ตาม
  • สถานะของสสารไม่มีรูปร่างหรือปริมาตรที่กำหนดคุณสมบัติของก๊าซจะแตกต่างกันไปตามความดันและอุณหภูมิที่ต้องใช้ กระบอกสูบออกซิเจนไนโตรเจนไฮโดรเจนคาร์บอนไดออกไซด์
  • เป็นก๊าซอุตสาหกรรมที่พบมากที่สุดในขณะที่อาร์กอนซีนอนคริปทอนและนีออนเรียกว่าก๊าซมีตระกูลหลายอุตสาหกรรมเก็บก๊าซไว้ในรูปของเหลวเพื่อความสะดวกในการขนส่งและการจัดเก็บเช่นกัน

 

This entry was posted in สินค้าและบริการ. Bookmark the permalink.

Comments are closed.