บานพับประตู – วิธีการเลือกที่เหมาะสมสำหรับงาน

 

handymen บ้าน (และผู้หญิง) บางครั้งก็ประหลาดใจที่พบว่ามีบานพับประตูหลายประเภทในตลาด บานพับประตูมีทุกรูปแบบ (เช่นบานพับผีเสื้อ บานพับสี่เหลี่ยม บานพับ H ฯลฯ ) ขนาดและสไตล์ (เช่นบานพับก้น) ประเภทของบานพับประตูที่ควรเลือกขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชัน    

หนึ่งในปัจจัยหลักที่จะมีผลต่อการเลือกบานพับประตูของคุณคือประเภทของประตูที่คุณกำลังติดตั้ง ตัวอย่างเช่นความแตกต่างระหว่างประตูตู้กับประตูกระจกเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่นั้นมีมากมาย บานพับประตูจะต้องสามารถรองรับประตูเมื่อมันมาถึง:   

* น้ำหนักของประตู (เช่นประตูนั้นหนักเพียงใด) * ความถี่ในการใช้งาน (เช่นความถี่ที่ประตูถูกเปิดและปิดในวันที่กำหนด)  

* ฮาร์ดแวร์อื่น ๆ ที่ใช้กับประตู (เช่นประตูที่อยู่ใกล้ยิ่งขึ้น) * วิธีการติดตั้งที่ประตู  

* สถานที่ตั้งของประตู (เช่นในอาคารเมื่อเทียบกับกลางแจ้ง)  

กล่าวอีกนัยหนึ่งประตูการค้าต้องการบานพับที่แข็งแรงและแข็งแรงกว่าประตูตู้ ประตูด้านนอกต้องใช้บานพับที่ทนต่อสภาพอากาศและการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและยังคงทำงานได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ยังจะต้องใช้บานพับประตูที่มีพินความปลอดภัย บานพับชนิดนี้ไม่สามารถดัดแปลงได้โดยการถอดพินออกจากด้านนอกเพื่อรับเข้า    

การพิจารณาที่อาจมีความสำคัญเมื่อเลือกบานพับประตูก็คือความสวยงาม เรื่องนี้อาจเป็นจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมันมาถึงประตูภายใน (ทั้งที่อยู่อาศัยและเชิงพาณิชย์), ประตูที่อยู่อาศัยภายนอก (โดยเฉพาะอย่างยิ่งประตูสถาปัตยกรรม) และการใช้งานประตูตกแต่งเช่นตู้ บานพับสามารถตกแต่งได้เช่นกัน รูปร่างที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิมเช่นบานพับผีเสื้อสามารถเพิ่มมิติของความสวยงามให้กับสิ่งต่าง ๆ เช่นตู้และตู้ บานพับผีเสื้อมักใช้กับของประดับบ้านขนาดเล็กเช่นหีบหวังและกล่องเครื่องประดับ  

This entry was posted in สินค้าและบริการ. Bookmark the permalink.

Comments are closed.